Albert Einstein dichtte het ooit het achtste wereldwonder toe. Naast de Cristo Redentor, de Machu Picchu, Chichén Itzá, de Chinese Muur, de Taj Mahal, Petra en het Colosseum zag hij in compound interest het volgende wereldwonder. Niet bepaald een domme man die Einstein, hoe zit dit?

Wat is rendement-op-rendement?

Einstein voorzag in zijn tijd al de onschatbare waarde van compound interest. Het is een term die in veel boeken over financiën als de sleutel wordt gezien tot succesvol beleggen. Wat houdt compound interest nou precies in? Het begrip compound interest wordt in het Nederlands het beste vertaald naar rendement-op-rendement. Het zit namelijk zo. Als je begint met beleggen krijg je alleen rendement over het bedrag dat je inlegt. De volgende keer zal je echter rendement krijgen over het oorspronkelijke bedrag en over het al behaalde rendement. Dit sneeuwbaleffect blijft zich herhalen. Hierdoor wordt het rendement steeds berekend op basis van een nieuw, hoger bedrag. Je krijgt niet alleen rendement op het gestorte geld, maar ook op het rendement dat je al gemaakt hebt. Rendement-op-rendement dus!

Albert Einstein schatte dit fenomeen eeuwen geleden al op waarde. Hij zei er het volgende over: 

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it…. he who doesn’t…… pays it. Compound interest is the most powerful force in the universe. Compound interest is the greatest mathematical discovery of all time.” 

Je kan niet vroeg genoeg beginnen

De cyclus van rendement-op-rendement wordt krachtiger naarmate de tijd vordert. In de eerste jaren is het rendement op het eerder behaalde rendement gering, maar de invloed wordt na verloop van tijd steeds groter. Hoe langer je deze cyclus aanhoudt, hoe krachtiger het resultaat. Dit klinkt mogelijk nog wat theoretisch; het begint pas echt te dagen als het wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. 

Belegger A opent samen met zijn vader op zijn 18e verjaardag een beleggingsrekening. Gedurende acht opeenvolgende jaren stort hij met zijn vader iedere maand een bedrag van €200 op deze beleggingsrekening. Belegger A stopt op zijn 27ste verjaardag met het storten van geld. Belegger B start pas op zijn 27ste verjaardag maandelijks hetzelfde bedrag van €200 te storten. Dit houdt hij vol tot zijn 65ste. Zowel belegger A als B hebben een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% behaald in hun beleggingsjaren.1 Wie heeft er dan meer aan het einde van de rit (als ze allebei 65 zijn)?

Voor mij had dit een verrassende uitkomst. Belegger A, die eerder begon maar na acht jaar stopte, eindigt met meer geld dan belegger B (iets meer dan €600 duizend). Dit terwijl belegger B negen jaren later begon, maar wel bijna 40 jaar lang bijstort. Clue van het verhaal: je kan niet vroeg genoeg beginnen!

Maandinleg Na 10 jaar* Na 20 jaar* Na 30 jaar* Na 40 jaar*
€100 €18.416 €59.294 €150.029 €351.428
€300 €55.249 €177.884 €450.088 €1.054.284
€500 €92.082 €296.473 €750.147 €1.757.140
€1000 €184.165 €592.947 €1.500.295 €3.514.281

Regel van 72

Er zijn inmiddels online handige calculators te vinden waarbij je de effecten van dit rendement-op-rendement kunt berekenen. Een ander handig ezelsbruggetje is de ‘regel van 72’. Je kunt deze regel hanteren om de geschatte tijd uit te rekenen waarin een investering zich zal verdubbelen bij een bepaald jaarrendement “i”. Door de rekensom 72/i is het eenvoudig te achterhalen hoeveel jaar de verdubbeling zal kosten.2 Ter voorbeeld, een investering met een rendement van 8% zal zich in 9 jaar verdubbelen (72/8). Net zo makkelijk reken je uit hoeveel rendement je nodig hebt om je inleg te verdubbelen in 7 jaar, namelijk 10,3% (72/7).

Compounding in je nadeel

We hebben net gezien hoe jij je voordeel kan doen met rendement-op-rendement. Banken en creditcard maatschappijen maken dankbaar gebruik van ditzelfde fenomeen bij het afsluiten van een lening of creditcard met een hoog rentepercentage. Een creditcard met een schuld van €20.000 en een (maandelijks bepaalde) rente van 20% levert de creditcard maatschappij op jaarbasis een bedrag aan rente op van €4,388, wat neerkomt op een maandelijkse betaling van €365.

Geduld is een schone zaak

De sleutel tot succes bij rendement-op-rendement is geduld. Het effect wordt pas echt groot na jaren van beleggen. Warren Buffet kocht zijn eerste aandelen toen hij 11 jaar oud was. Hij behaalde een bovengemiddeld rendement en bleef tientallen jaren van zijn geld af. Dit heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Het vergt veel geduld, en uithoudingsvermogen (als de koersen zakken), maar dan wordt je ook rijkelijk beloond aan het einde van de rit!

Zo te zien is het niet gek dat Einstein dit het achtste wereldwonder toedichtte. Nu is het aan jou om deze voorzet van Einstein binnen te koppen. Zet regelmatig geld opzij, en vooral: heb geduld!

Voetnoten

1. De AEX begon op 4 maart 1983 met toen de tijd een waarde van 100 gulden (€45.83). Op 9 februari 2020 staat de AEX op €616,46 Dit is een rendement van gemiddeld ongeveer 7,5% per jaar (ex dividend) over de afgelopen bijna 37 jaar. Stel dat je het dividend allemaal zou herbeleggen, dan kom je uit op bijna 11% in de periode van 4 maart 1983 tot 9 februari 2020. Let op, de waardestijging is voor inflatie! Deze was gemiddeld 1.9% per jaar voor dezelfde periode.

2. De regel van 72 is een vuistregel; de resultaten kloppen niet exact. Hoe hoger het rendement, hoe groter de afwijking.

*bedragen op basis van 8% rendement