Servicevoorwaarden Pegulanten.nl

Pegulanten streeft ernaar dat alle informatie op pagina’s die worden gehost door Pegulanten.nl correct en actueel is. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt via pegulanten.nl. Inhoud van derden is toegankelijk op eigen risico van de gebruiker.

Pegulanten.nl kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door het vertrouwen op enig materiaal op deze site.

Houdt er rekening mee dat, ondanks de aard van veel van het materiaal dat op deze website is gemaakt en wordt gehost, Pegulanten.nl geen financiële referentiebron is en dat de meningen van auteurs en andere bijdragers van hen zijn en niet als financieel advies moeten worden beschouwd. Als u dergelijke adviezen nodig heeft, raadt Pegulanten ten zeerste aan contact op te nemen met een gekwalificeerde professional uit de industrie.

Alle materialen op deze site zijn alleen voor informatieve doeleinden. Geen van de materialen moet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies.

Door Pegulanten.nl te gebruiken, gaat u akkoord en stemt u in met het beleid in de bovenstaande Servicevoorwaardenovereenkomst.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord Pegulanten, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en externe dienstverleners te vrijwaren voor en te verdedigen tegen claims, kosten, schade, verliezen, uitgaven en andere aansprakelijkheden, met inbegrip van advocatenhonoraria en kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of gebruik van Pegulanten, uw schending van deze gebruikersovereenkomst en/of uw schending van de rechten van een derde partij of persoon.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige speciale, consequente, indirecte, incidentele, punitieve, afhankelijke of voorbeeldige schadevergoeding, hetzij in onrechtmatige daad, contract of enige andere juridische theorie, voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met deze overeenkomst of uw gebruik van of probeer Pegulanten te gebruiken, inclusief (maar niet beperkt tot) schade voor winstderving, goodwill, gebruik of gegevens. Deze beperking van aansprakelijkheid wordt niet aangetast, zelfs niet als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Mogelijk hebt u andere rechten die van staat tot staat verschillen.

U stemt ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners, en alle bijbehorende directeuren, werknemers, agenten en functionarissen, vrij te stellen van claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijk en consequent), van elke aard en aard, bekend en onbekend, bekendgemaakt of niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met uw gebruik van Pegulanten.nl.

Elke claim of geschil tussen u en ons die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruikersovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder inachtneming van de conflicterende wettelijke bepalingen.